Wytwórnia Chemiczna PESS Marcin Westfal

Biuro handlowe:
ul. Ks. S. Pawlickiego 24
30-320 Kraków

telefon: +48 12 266 90 98
fax: + 48 12 269 12 71
e-mail: pess@pess.com.pl

Zakład Produkcyjny:
Nieznanowice 158
32-420 Gdów

NIP: 944-12-07-226

BDO:000000223

Nr konta do przelewów – waluta PLN: 19 1600 1039 1831 8040 3000 0001
Nr konta do przelewów – waluta EUR: PL89 1600 1039 1831 8040 3000 0002