Inne produkty owadobójcze

Zasypka owadobójcza przeznaczona jest do zwalczania insektów na skórze i w sierści psów, oraz do dezynsekcji posłań, legowisk, koszyków, bud i innych miejsc stałego przebywania zwierząt. Stosowanie jej na skórę i sierść jest łatwe i nie wzbudza oporów u zwierząt.
Produkty owadobójcze w postaci aerozolu przeznaczone są do zwalczania insektów w otoczeniu zwierząt. Służą do dezynsekcji posłań, legowisk, koszyków, bud i innych miejsc stałego przebywania zwierząt.
Szampony owadobójcze służą do zwalczania insektów na skórze i sierści zwierzęcia. Z uwagi na sposób użycia działają jedynie w trakcie zastosowania. Znajdująca się w ich składzie substancja biologicznie czynna ma możliwość działania w czasie przebywania na skórze. Aby osiągnąć zamierzony cel – zniszczenie insektów, czas ten nie może być zbyt krótki (5 – 10 minut). Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów użycia, a zwłaszcza zapewnić czasy minimalne pozostawienia szamponu na sierści zwierzęcia.

NASZE PRODUKTY ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W DOBRYCH HURTOWNIACH I SKLEPACH ZOOLOGICZNYCH.